Logo

20. - 21. 04. 2023

Přednáškový sál,
Bioptická laboratoř s.r.o.
(Rejskova 10, Plzeň)

22. 04. 2023

Hnědý přednáškový sál, Univerzitní medicínské centrum, (alej Svobody 76, Plzeň – Lochotín)

Vážení kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na seminář „Moderní patologie“. Jeho třetí den se bude věnovat novinkám v gynekopatologii, které pro Vás připravila naše Bioptická laboratoř s.r.o. a Šiklův ústav patologie ve spolupráci s plzeňskou gynekologicko-porodnickou klinikou, plzeňskou onkologickou klinikou a splečnostmi Illumina a Qiagen.

Ve spolupráci s profesorem Piotrem Religou jsme se jako referenční laboratoř podíleli na tvorbě nového softwaru využívajícího k hodnocení cervikovaginálních stěrů umělou inteligenci, financovaného grantem Evropské unie. Tento program by do konce roku měl být uveden do rutinní praxe v naší Bioptické laboratoři s.r.o. Profesor Religa a MUDr. Iva Kinkorová Luňáčková Vám
představí princip tzv. „deep learning“ tohoto programu. Protože jsme od začátku tvorby tohoto programu referenční laboratoří celé skupiny pro jeho vytváření, dostaneme jej k užívání zdarma. Též připravíme nové video do ordinací gynekologů, které pacientkám ozřejmí, jaké bude mít program výhody pro ně samotné. Toto video bychom zájemcům z Vašich řad měli distribuovat
nejpozději do začátku příštího roku.

Další důležitou částí našeho semináře bude prezentace výsledků molekulární klasifikace endometriálních adenokarcinomů. Plzeňská gynekologicko-porodnická klinika společně s naší laboratoří již rok a půl provádí rutinní molekulárně genetická vyšetření pomocí NGS sekvenace s využitím našeho GynCore onkopanelu u všech svých pacientek s endometriálními adenokarcinomy za účelem molekulární klasifikace těchto nádorů. (Podrobnosti o této klasifikaci je možné nalézt na naší webové stránce www.endometrium.cz.) Molekulární klasifikace karcinomů endometria je jednoznačný celosvětový trend, který dovoluje selektovat jak pacientky na nejrůznější formy cílené terapie biologickou léčbou, tak asi 8–11 % pacientek s morfologicky grade 3 adenokarcinomy dělohy mutované v POLE genu, které se naopak nemusí léčit adjuvantní terapií. V poslední době evidujeme mnoho žádostí o provedení tohoto genetického vyšetření i z jiných mimoplzeňských oddělení gynekologie, s několika jsme již zahájili spolupráci a nyní pro ně provádíme toto vyšetření rutinně u všech pacientek.

Společně s MUDr. Ivou Kinkorovou Luňáčkovou dále představíme současné poznatky o imunoterapii generalizovaných karcinomů děložního čípku, která se ve světě stává normou a v USA vlastní již několik let FDA certifikaci.

Věřím, že i ostatní přednášky programu obohatí Vaše vědomosti.
Prof. MUDr. Michal Michal

REGISTROVAT SE

Důležité informace

Termín:
20. – 22. 04. 2023

Místo konání:
20. – 21. dubna
Přednáškový sál, Bioptická laboratoř s.r.o.(Rejskova 10, Plzeň)
22. dubna 2023 Hnědý přednáškový sál, Univerzitní medicínské centrum (alej Svobody 76, Plzeň-Lochotín)

Akreditace ČLK:
Seminář je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží potvrzení o účasti a 6 kreditů v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Odborná garance

prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D., MHA
(Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň)

doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D.
(Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň)

prof. MUDr. Michal Michal
(Šiklův ústav patologie, Bioptická laboratoř s.r.o.)

Doprava
20. - 21. dubna

Adresa kongresu: Hlavní vchod do kongresové haly je z Ulice Rejskova, č.p. 10

Tipy na parkování:

 • V přilehlých ulicích - parkování v zóně Petrohrad zpoplatněno 10 Kč za hodinu. Parkovací lístek je možné zakoupit v parkovacím automatu. Některé automaty podporují platbu kartou a některé vyžadují zadání registrační značky. Platbu je možné provést pomocí aplikace ParkSimply (ke stažení na www.parksimply.cz), kde stačí zadat SPZ, vybrat zónu Petrohrad, zvolit dobu parkování a zaplatit pomocí platební karty.
 • V dochozí vzdálenosti jsou obchodní centra:
  • LIDL – Americká 2186/47 – placené (vjezd z Ukrajinské ulice)
  • Billa – Papírnická 2570/3 – neplacené
 • Další možností je placené parkoviště v Ulici Mikulášské náměstí 20 – zpoplatněno 20 Kč za hodinu

Hromadná doprava:

 • Hlavní vlakové nádraží: pěšky cca 3 minuty chůze.
 • Centrální autobusové nádraží: tramvajová linka č. 2, směr Světovar; trolejbusová linka č. 12, směr Božkov
 • Autobusový terminál vedle vlakového nádraží: pěšky cca 5 minut chůze
 • MHD:
  • v blízkosti BL je zastávka trolejbusu č. 12. (zastávka Mikulášská)
  • přibližně 5 minut chůze jsou zastávky tramvají č. 1 a 2 (zastávka Mikulášské náměstí)

Doprava
22. dubna

Parkování osobních vozů je možné na parkovištích u Fakultní nemocnice (P1, P3).
MHD – autobusy č. 33 a 34, zastávka Nemocnice Lochotín

Organizační zajištění

4Education s.r.o.
Bc. Jan Pivko – event manager
Email: pivko@4educa.cz
Telefon: +420 603 326 078

Pořadatel

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň
Šiklův ústav patologie
Bioptická laboratoř s.r.o.

REGISTROVAT SE

Program

Kliknutím na příslušné datum vyberete program daného dne.
22. 4. 2023
20. 4. 2023
21. 4. 2023

Plzeňské novinky v gynekologické onkologii a diagnostické a léčebné trendy

10:00 – 11:00 Registrace

11:00 – 11:15 prof. MUDr. Fínek J., Ph.D., MHA (Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň)
Prediktivní testování v onkogynekologii – standard či luxus?

11:15 – 11:35 doc. MUDr. Presl J., Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň)
Naše zkušenosti s molekulární klasifikací nádorů endometria

11:35 – 12:05 prof. Dr. Religa P., Ph.D. (Alcid Warszawa, PL, and Karolinska Institutet, Stockholm, SE)
Image analysis for cervical cancer screening using deep learning

12:05 – 12:25 MUDr. Kinkorová Luňáčková I. (Bioptická laboratoř Plzeň)
Screening karcinomu děložního hrdla: od konvenčního PAP stěru k umělé inteligenci

12:25 – 12:40 MUDr. Kresťanpol M., Ph.D. (QIAGEN)
Přínos molekulárně genetických metod ve screeningu karcinomu děložního hrdla

12:40 – 13:15 OBĚD

13:15 – 13:50 prof. MUDr. Michal M. (Bioptická laboratoř Plzeň)
Update molekulární klasifikace karcinomů endometria

13:50 – 14:10 prof. MUDr. Vokurka S., Ph.D. (Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň)
Význam PARP inhibitorů v udržovací léčbě high-grade karcinomů ovaria

14:10 – 14:30 MUDr. Michal M., Ph.D. (Bioptická laboratoř Plzeň)
Sarkomy dělohy s kinázovými fúzemi a další nové typy děložních sarkomů

14:30 – 14:50 prof. MUDr. Vokurka S., Ph.D. (Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň)
Význam přesné klasifikace nádorů ovaria pro klinickou praxi – přehled typů maligni tC56-57 r.2010 - 2019 a zkušenosti KOC Plzeň

14:50 – 15:15 COFFEEBREAK

15:15 – 15:30 prof. MUDr. Michal M. (Bioptická laboratoř Plzeň)
Imunoterapie karcinomu čípku

15:30 – 15:45 MUDr. Kinkorová Luňáčková I. (Bioptická laboratoř Plzeň)
Principy hodnocení PD-L1 u karcinomů děložního hrdla

15:45 – 16:05 RNDr. Ptáková N. (Bioptická laboratoř Plzeň)
Deficience homologní rekombinace - příčiny, následky a testování pro biologickou léčbu serózních karcinomů a endometria PARP inhibitory

16:05 – 16:25 prof. MUDr. Bouda J., Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň)
Stratifikace a management pacientek se žlázovými lézemi cervixu – role HPV testace a metylačního testu

16:25 Ukončení programu

08:00 – 09:45 Registrace

09:45 – 10:00 Slavnostní zahájení
prof. MUDr. Fínek J., Ph.D., MHA (Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň)

10:00 – 10:25 prof. MUDr. Daum O., Ph.D. (Šiklův patologický ústav FN Plzeň)
Možnosti molekulární patologie v diagnostice karcinomu žaludku

10:25 – 10:50 MUDr. Daumová M., Ph.D. (Bioptická laboratoř Plzeň)
Molekulárně genetické spektrum GISTu

10:50 – 11:20 prim. MUDr. Linke Z., Ph.D. (Onkologická klinika FN Motol)
Molekulární genetika GISTů

11:20 – 11:50 MUDr. Batko S. (Onkologická klinika FN Motol)
Cílená terapie pro nádory zažívacího traktu

11:50 – 14:00 OBĚD

14:00 – 14:25 MUDr. Procházka R. (Nemocnice Jablonec nad Nisou)
Možnosti endoskopické diagnózy pankreatobiliárních neoplázií

14:25 – 14:55 doc. MUDr. Švajdler M. , Ph.D. (Bioptická laboratoř Plzeň)
NGS v predoperačnej diagnostike nádorov pankreatobiliárneho traktu

14:55 – 15:10 doc. MUDr. Švajdler M., Ph. D. (Bioptická laboratoř Plzeň)
Efektívna stratégia na identifikáciu kolorektálních karcinómov s liečiteľnými onkogénnymi fúziami

15:10 – 15:30 Maroun B., Ph.D. (Illumina)
Vision of Comprehensive Genomic Profiling in Oncology from Medical Perspective

15:30 – 16:00 prof. MUDr. Büchler T., Ph.D. (Onkologická klinika FN Motol)
Systémová léčba renálního karcinomu: perspektiva na dalších 20let

16:30 – 17:15  COFFEE BREAK

17:15 – 17:40 prof. MUDr. Daum O., Ph. D. (Šiklův patologický ústav FN Plzeň)
Precizní diagnostika kolorektálních karcinomů

17:40 – 18:10 doc. MUDr. Kinkor Z., Ph. D. (Bioptická laboratoř Plzeň)
Implementace WHO klasifikace neuroendokrinních tumorů 2022 do taxonomie nádorů prsu – je to smysluplné?

18:10 – 18:40 doc. MUDr. Pivovarčíková K., Ph.D. (Šiklův patologický ústav FN Plzeň)
Precizní diagnostika v genitourinární patologii

19.30 - 22.30 společná večeře v restauraci Osteria Garage Částkova 56, 326 00 Plzeň 2-Slovany (nutno objednat při registraci)

08:00 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:20 MUDr. Polívka J., Ph.D. (Biomedicínské centrum Plzeň)
Nové perspektivní léčebné možnosti gliomů, dosavadní publikované výsledky (např. IDH inhibitory, cílená léčba zaměřená na fúze, imunoterapie)

09:20 – 10:00 MUDr. Sumerauer D., Ph.D. (Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol)
Klinické využití výsledků molekulárně genetických vyšetření v léčbě dětských pacientů s nádory CNS

10:00 – 10:20 MUDr. Polívka J., Ph.D. (Biomedicínské centrum LF UK Plzeň)
Perspektivy precizní onkologie v terapii gliálních nádorů CNS

10:20 – 10:40 doc. MUDr. Švajdler M., Ph. D. (Bioptická laboratoř Plzeň)
Precízna diagnostika nádorov CNS: Update 2023

10:40 – 11:10 prof. MUDr. Skálová A., Ph.D. (Bioptická laboratoř Plzeň)
Karcinomy slinných žláz od morfologie a imunoprofilu k molekulární diagnostice a zpět:
Novinky v 5. edici 2023 WHO klasifikace nádorů hlavy a krku

11:10 – 11:35 Homann A., Ph.D. (Illumina)
Unlocking the potential of precision medicine in Europe

11:35 – 12:00 prof. RNDr. Slabý O., Ph.D. (Ústav patologie FN Brno)
Využití precizní medicíny u pacientů s pokročilými solidními nádory – zkušenosti z dvou molekulárních tumor boardů ve FN Brno

12:00 – 13:30 OBĚD

13:30 – 14:00 MUDr. Kopečková K., Ph.D. (Onkologická klinika FN Motol)
Cílená terapie nádorů štítné žlázy

14:00 – 14:30 MUDr. Daumová M., Ph.D. (Šiklův patologický ústav FN Plzeň)
Využití molekulárně genetických metod v diagnostice nádorů štítné žlázy

14:30 – 15:00 MUDr. Michal M., Ph.D. (Bioptická laboratoř Plzeň)
Mezenchymální tumory s melanocytární diferenciací napodobující melanom (světlobuněčný sarkom, maligní melanotický tumor nervové pochvy, nové skupiny mezenchymálních tumorů s MITF a TRIM rearanžemi, PECOMy….)

15:00 – 15:30 prof. MUDr. Skálová A., Ph.D. (Bioptická laboratoř Plzeň)
Precizní diagnostika nádorů v sinonazální lokalizaci: Molekulárně definované nádorové jednotky, část 1: Epiteliální nádory

15:30 – 16:00 MUDr. Baněčková M., Ph.D. (Bioptická laboratoř Plzeň)
Precizní diagnostika nádorů v sinonazální lokalizaci: Molekulárně definované nádorové jednotky, část 2: Mesenchymální nádory

16:00 – 16:30 COFFEEBREAK

16:30 – 17:00 MUDr. Michal M., Ph.D. (Bioptická laboratoř Plzeň)
Význam expertní diagnostiky mezenchymálních tumorů pro správný management pacienta

17:00 – 17:30 MUDr. Střížová Z., Ph.D. (Ústav imunologie FN Motol)
Nádorové mikroprostředí měkkotkáňových sarkomů z hlediska možných indikací imunoterapie

17:30 – 18:00 doc. MUDr. Svatoň M., Ph.D. (Klinika Pneumologie a Ftizeologie FN Plzeň)
Cílená léčba – kam míříme?

18:00 – 18:20 MUDr. Krákorová G. (Klinika Pneumologie a Ftizeologie FN Plzeň)
Imunoterapie jako úhelný kámen v léčbě NSCLC

18:20 – 18:50 prof. MUDr. Pešek M., Ph.D. (Klinika Pneumologie a Ftizeologie FN Plzeň)
Epidemiologie, klinicky obraz a možnosti skríningu karcinomu plic u nekuřáků

19:00 - 21:00 večerní diskusní setkání s občerstvením (nutno rezervovat při registraci)

REGISTROVAT SE

Generální partneři

Ilumina
Quiagen
Genetica
GSK
LF UK
Lilly
4Education s.r.o.
4Education s.r.o. © 2023 | Zdroj fotografií: www.visitplzen.eu